algemene voorwaarden

1. fotografie

Deze overeenkomst gaat over het wederzijdse begrip tussen jou, de opdrachtgever, en mij, Emily Parry Photography, de opdrachtnemer. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat je de fotoshoot bevestigt per e-mail. Bevestiging betekent akkoord gaan met alle algemene voorwaarden. Wens je iets te veranderen, laat dit dan tijdig weten. Met veranderingen kunnen mogelijk prijsverschillen ontstaan. 

2. de shoot

De shoot zal plaatsvinden op de overeengekomen datum op de besproken (of nader te bepalen) locatie. De reiskosten naar de shoot-locatie worden berekend aan €0,19 per kilometer.

3. het proces

3.1- Bij de prijs van de shoot inbegrepen zit het complete proces van begin tot eind: de communicatie, de shoot zelf, de editing van de foto’s, de per shoot genoemde aantal foto’s in hoge resolutie.  

3.2 - Niet inbegrepen zijn de volgende goederen en diensten: het bestellen van meer foto’s (vraag hiervoor naar mogelijkheden en dit is enkel achteraf mogelijk), eventuele reiskosten (zie kopje hierboven), de eventuele parkeerkosten, meer uren fotografie en een toegangsprijs voor een gewenste locatie, mocht dit van toepassing zijn.  

 3.3 - Na de shoot krijg jij als opdrachtgever een door mij voorgeselecteerde selectie aangeleverd van de foto’s van de shoot. Hieruit mag je een selectie maken welke foto’s jij graag wilt hebben (de per shoot genoemde aantallen) en die zal ik vervolgens bewerken. Bewerking kan kleur of zwart-wit zijn, dit graag van tevoren aangeven.  

 3.4 - De foto’s worden uiterlijk twee weken (14 dagen) nadat de selectie is doorgegeven aan mij, opgeleverd in hoge resolutie. 

4. de foto's

3.1- Bij de prijs van de shoot inbegrepen zit het complete proces van begin tot eind: de communicatie, de shoot zelf, de editing van de foto’s, de per shoot genoemde aantal foto’s in hoge resolutie.  

 3.2 - Niet inbegrepen zijn de volgende goederen en diensten: het bestellen van meer foto’s (vraag hiervoor naar mogelijkheden en dit is enkel achteraf mogelijk), eventuele reiskosten (zie kopje hierboven), de eventuele parkeerkosten, meer uren fotografie en een toegangsprijs voor een gewenste locatie, mocht dit van toepassing zijn.  

 3.3 - Na de shoot krijg jij als opdrachtgever een door mij voorgeselecteerde selectie aangeleverd van de foto’s van de shoot. Hieruit mag je een selectie maken welke foto’s jij graag wilt hebben (de per shoot genoemde aantallen) en die zal ik vervolgens bewerken. Bewerking kan kleur of zwart-wit zijn, dit graag van tevoren aangeven.  

 3.4 - De foto’s worden uiterlijk twee weken (14 dagen) nadat de selectie is doorgegeven aan mij, opgeleverd in hoge resolutie. 

5. annulering

5.1 - In het geval van ziekte of andere uiteraard redelijke gronden om de shoot af te zeggen, is het mogelijk mij te bereiken via info@emilyparryphotography.com. De shoot zal dan kostenloos verplaatst worden naar een afgesproken datum. 

5.2 - Het is tot 48 uur voor de shoot mogelijk om zonder reden af te zeggen en worden er geen verdere kosten in rekening gebracht. Als er korter dan 24 uur voor de shoot afgezegd wordt, wordt gekeken naar de reden voor afzegging. Als dit geen gegronde reden is (ziekte, overlijden, andere noodzaak) wordt 50% van de totale shoot in rekening gebracht.  

5.3 - No shows en no calls worden niet gewaardeerd hierbij wordt het volledige bedrag van de shoot in rekening gebracht.   

5.4 - Natuurlijk valt er veel te overleggen! Mochten de weersvoorspellingen bijvoorbeeld een keer heel slecht zijn, zullen we altijd overleggen wat te doen, ook al is dit een paar dagen van tevoren.  

5.5 - Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van mij als fotografe word je z.s.m. op de hoogte gesteld. Ook hierbij zal de shoot verplaatst worden naar een nieuwe datum, in overleg met jou. Mocht je dit niet wensen, zijn hier geen verdere kosten aan verbonden.